Daniel Croner

(1656 – 1740)

DANIEL CRONER s-a născut la data de 22 martie 1656 la Braşov, ca fiu al lui Daniel Croner (croitor) şi al Catharinei (fiică de croitor), într-o casă situată pe strada Porţii (actuală Republicii). În copilărie este trimis de către tatăl său la Buneşti, la rectorul Michael Eckard, pentru a învăţa muzica. Apoi petrece un an în Rupea. Întors la Braşov, frecventează cursurile Gimnaziului (actualul Liceu „Johannes Honterus”), unde apare în matricole ca adolescent, apoi ca studiosus. Avem păstrate caiete şcolare care îl redau ca pe un elev foarte meticulos şi ordonat.

În anul 1681 îşi continuă studiile la renumitul Gimnaziu „Magdalenaeum” din Breslau – astăzi Wroclaw (Polonia). În anul petrecut acolo, el notează în sistemul tabulaturii germane aproximativ 61 de piese de orgă, cuprinse într-un caiet care se află astăzi la Arhiva Bisericii Negre din Braşov. Piesele incluse în acest volum poartă semnături diferite, iar unele nu sunt iscălite. Întors în 30 ianuarie 1684 la Braşov, Croner completează caietul său de tabulatură cu o Fugă şi o identifică cu monograma sa: D. C. Astfel, avem un prim volum ce totalizează 84 de opere muzicale pentru instrumente cu taste, care conţine lucrări adunate la Wratislavia, la Wittenberg şi o compoziţie proprie.

Datorită eterogenităţii structurii muzicale putem astăzi încerca să afirmăm că volumul din anii 1681-1684 cuprinde, cu excepţia ultimei Fugi, doar piese ale altor compozitori, pe care Croner le-a adunat de-a lungul studiilor sale. Cele mai multe detalii despre viaţa sa personală le aflăm din Genealogia sa, în care Croner a notat minuţios toate evenimentele importante. De remarcat este faptul că despre muzică nu menţioneazã decât informaţia că a fost trimis la Buneşti pentru a învăţa muzica. Nu apare nicio altă referire despre preocupările sale legate de muzică. Toate presupunerile care îl indicau pe Croner drept organist par astfel lipsite de substanţă. Nu avem deocamdată niciun indiciu care să ne confirme faptul că Daniel Croner a fost organist între anii 1685 şi 1691 (anul în care a devenit predicator la Biserica Sf. Ioan). Viaţa familială i-a fost umbrită de moartea celor 4 soţii ale sale, precum şi a celor 8 copii (dintr-un număr de 9).

În anul 1691 devine predicator la Biserica Sf. Ioan, unde va rămâne până în anul 1693. Este apoi predicator la Biserica Parohială, în anii 1693-1701, fiind în ultimii 5 ani arhidiacon – deci cel mai bătrân predicator. În anul 1701 preia funcţia de preot la Hălchiu, unde va rămâne pânã la sfârşitul vieţii sale. În anul 1735 este ales Diacon al Districtului Barcensis (Ţării Bârsei), funcţie pe care o va deţine timp de trei ani.

 

Daniel Croner
Scroll to top