The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Hans Peter Türk

(*1940)

HANS PETER TÜRK s-a născut la 27 martie 1940 la Sibiu. Braşovul însă îl consideră ca fiind oraşul său natal: tatăl său era originar din Braşov, aici se mută părinţii, aici urmează Türk şcoala, şi îşi formează primele impresii spirituale şi muzicale. La Liceul "Johannes Honterus" din Braşov primeşte primele impulsuri pentru viitoarea meserie. Astfel deja legendarul organist al Bisericii Negre şi profesor de muzică la Liceului Johannes Honterus, Viktor Bickerich, devine şi pentru Türk, ca şi pentru mulţi alţi muzicieni, un adevărat profesor de muzică şi mentor, dar şi un prieten patern şi îndrumător. Bickerich devine o figură paternă pentru el, căreia îi datorează concerte de muzică religioasă alături de corul Bach din Braşov, “cele mai frumoase ore ale acelei vremi”.

Având o situaţie financiară precară, Hans Peter Türk urmează cursuri gratuite de armonie, istoria muzicii şi pian la Viktor Bickerich, ceea ce Türk va numi “o şcoală severă şi temeinică”. Astfel Türk reuşeşte să fie acceptat în 1959 în clasa de compoziţie condusă de Sigismund Toduţă la Conservatorul de Stat din Cluj. Toduţă, elevul lui Casella, este considerat o autoritate absolută în domeniul compoziţiei şi a ştiinţelor musicale. Fiind o personalitate de o spiritualitate înaltă şi un muzician foarte creative, se bucură de un respect deosebit şi de cea mai înaltă apreciere în rândul specialiştilor. Toduţă îl apreciază pe Türk în mod deosebit şi îşi pune mari speranţe în capacităţile sale cerative.

O primă distincţie pentru Türk o reprezintă faptul că Toduţă îl păstrează după terminarea studiilor (1965) la Conservator, ca asistent pentru armonie, citirea partiturilor şi compoziţie. În 1975 este numit lector la catedra de armonie. Titlul de professor universitar îl obţine în 1990, după prăbuşirea regimului comunist. Titlul de doctor îl obţine în 1979 pentru o lucrare despre contradominanta şi relaţia dintre armonie şi formă în opera lui Mozart. În 1979 primeşte premiul Enescu pentru compoziţie al Academiei Române. După moartea profesorului său în 1991 fondează împreună cu alţi muzicieni Fundaţia Sigismund Toduţă, ale cărei preşedinte este Türk.

În colaborare cu Academia Internaţională Bach de la Stuttgart şi Noua Societate Bach de la Leipzig Türk fondează în 1992 prima Academie Bach de la Cluj (cu cursuri, seminarii, prelegeri şi concerte). În 1995 primeşte pentru opera sa componistică premiul de onoare Johann-Wenzel- Stamitz al asociaţiei artistice din Esslingen.

 

Scroll to top