Laurenţiu Beldean

(*1970)

Născut la Braşov în anul 1970, LAURENŢIU BELDEAN urmează cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, fiind triplu licenţiat în compoziţie, dirijat, vioară, precum şi absolventul al masteratului în compoziţie al aceleiaşi instituţii. Urmează apoi alte două masterate în compoziţie şi teoria muzicii (la Universität Mozarteum din Salzburg şi Hochschule für Musik und Theater din München), două doctorate - în teoria interpretării muzicale (Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) şi în muzicologie (Universität für Musik und darstellende Kunst din Viena), precum şi programul de studii postdoctorale în cadrul Institutului de Studii Avansate MIDAS (al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti). În prezent este Lect.univ.dr. în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov – Facultatea de Muzică.

Creaţia sa însumează peste 35 de opusuri, acoperind o paletă consistentă a genurilor muzicale, de la cele camerale până la ansambluri mai ample (orchestrale şi vocale). Între acestea amintim: “Nimbus” – concert pentru vioară şi orchestră, “Maskenspiel” pentru flaut, 2 chitări, trombon, percuţie, pian preparat şi Live- Electronics, “Levant” – pentru computer (sunete electronice), “Stets wenn die Hügel werfen schwarze Schatten” – pentru sopran, recitator, 3 Blockflöte, clarinet bas, violă, percuţie “Es soll mit Bacchus Ruhme prangen” versuri: Friedrich von Hagedorn – pentru mezzo-soprană, “Der Cornet Rilke” text: Gottfried Bachl - pentru sopran, flaut, clarinet, percuţie, violoncel, „Nu va exista nicicând momentul potrivit” - pentru violă şi bandă, „The Secret Song of Venus” – pentru 2 acordeoane, bandă şi Live-Electronics. Pentru activitatea sa componistică a primit următoarele distincţii: Premiul “The INMC Composition Award” oferit de organizaţia “International Music Consortium”, New-York University, USA (2001) şi Premiul II la concursul de compoziţie: “ Trio” - oferit de UCMR, România (1998).

Desfăşoară o bogată activitate de cercetare ştiinţifică, publicând studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, susţinând prelegeri cu tematici interdisciplinare (complexitate, intertextualitate, muzică şi limbaj) în universităţi din: Viena, Salzburg, Graz, Oldenburg, Bratislava, Bucureşti, Timişoara, Braşov.

Laurenţiu Beldean este membru al Uniunii compozitorilor din Viena - ÖGZM şi ÖKB şi al Uniunii compozitorilor din România – UCMR.

Foto credit: Ștefan Firca

Scroll to top