The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Șerban Marcu

(*1977)

ȘERBAN MARCU, născut în 1977, în luna lui Brumărel, în eterna cetate a Brașovului. Urmează, în ordine, între anii 1984-1988 Școala generală nr. 5, Brașov, ciclul primar, secția cu predare în limba germană; 1988-1992, Liceul de Artă, Brașov, ciclul gimnazial, secția Clarinet; 1992-1996, Liceul de Artă Brașov, ciclul liceal, secția Studii teoretice; 1996-2001, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Facultatea Teoretică, secția Compoziție muzicală, promoția 2001, rămânând cadru didactic, ca preparator și apoi asistent universitar în prestigioasa instituție, Catedra de Compoziție, disciplina Armonie; 2001-2006, Academia de Muzică „G. Dima” Cluj-Napoca, studii doctorale, secția Creație muzicală, conducător stiințific acad. prof. univ. dr. Cornel Țăranu, cu teza Aspecte ale scriiturii contemporane în lucrări vocal-instrumentale proprii, fiindu-i-se conferit titlul de doctor.

A participat la mai multe cursuri de vară (la Cesky Krumlov – Cehia, sub îndrumarea compozitorilor Osvaldas Balakauskas, Vinko Globokar, Petr Kotik, Marek Kopelent si la Breaza – România, cu Dan Dediu). Încă din adolescență obține importante premii: 1993 și 1994, Premiul I la Concursul de studii teoretice, Arad; 1995, Premiul I la Concursul de Compoziție, Brașov, secțiunea corală și premiul al II-lea la același concurs, secțiunea pian; 1996, Premiul al III-lea la Olimpiada Națională de Muzică, secțiunea Studii teoretice; 1999, Premiul I la Concursul de Compoziție Sigismund Toduță, Cluj-Napoca, cu lucrarea „Rubato pentru trei clarinete”; 2001, Premiul pentru creație muzicală la Concursul de creație Lucian Blaga, Sebeș, cu lucrarea „Patru Lieduri pentru mezzosoprană și ansamblu instrumental”, pe versuri de Lucian Blaga; 2004, Premiul al III-lea la Concursul de creație Lucian Blaga, Sebeș, secțiunea Creație muzicală, cu lucrarea „Cinci Lieduri pentru mezzosoprană și pian” pe versuri de Lucian Blaga; 2004, Premiul al III-lea la Concursul de compoziție corală de la Suceava, cu lucrările „Colo jos în prundurele” – pentru cor de fete, „Crăciun tri slugi și-o băgat” – pentru cor mixt, „Hoi corinde” – pentru cor mixt, „Tînguiri” – pentru cor mixt și „Oastea lui Stefan” – pentru cor mixt, pe versuri de Casian Balabasciuc.

Participă de asemenea la importante cursuri de compoziție: 1995 și 1996, Brașov, Cursuri de Vară, sub îndrumarea maestrului Dan Voiculescu; 1999, Ceský Krumlov, cursuri pentru tineri compozitori, sub îndrumarea maeștrilor Marek Kopelent, Osvaldas Balakauskas, Vinko Globokar; 2000, același curs, sub îndrumarea prof. Marek Kopelent, Petr Kotik; 2003, 2004, cursul de muzică contemporană de la Breaza, sub îndrumarea maeștrilor Dan Dediu, Octavian Nemescu și Doina Rotaru-Nemțeanu.

Dintre lucrările compozitorului amintim: 1995 – „Joc de copii” pentru pian, „La noi” pentru cor de femei, pe versuri de Octavian Goga, „Doină și joc” pentru vioară și pian, 1996 – „Suita pentru copii” pentru pian; 1997 – „Toamna murind”, lied pentru voce și pian pe versuri de George Bacovia, „Adiere” pentru flaut și pian; 1998 – „Năzbîtie” pentru clarinet și pian, „Rondo” pentru pian, „Ler ficută”, colindă pentru cor de femei; 1999 – „Two Images” pentru flaut și pian, „Ecouri” pentru clarinet solo, Sonatina pentru 3 clarinete; 2000 – „Patru lieduri pentru mezzosoprană și ansamblu instrumental”, pe versuri de Lucian Blaga, „Tînguiri” pentru cor mixt; 2001 – „Filemon și Baucis”, poem vocal-instrumental pentru cor, suflători și percuție, „Tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte”, poem vocal-simfonic pentru recitator, soliști, cor și orchestră, „Colo jos în prundurele”, colindă pentru cor de fete; 2002 – „Crăciun tri slugi și-o băgat”, colindă pentru cor mixt; 2003 – „Cinci lieduri pentru mezzosoprană si pian”, pe versuri de Lucian Blaga, „Lectia”, operă de cameră cu libretul cu același titlu de Eugen Ionesco, „Hoi corinde”, colindă pentru cor mixt; 2004 – „Oastea lui Stefan”, pentru cor de bărbați, „Imnul Heruvic” pentru cor mixt; 2005 – Contururi pentru mezzosoprană, clarinet, violoncel și pian, pe versuri de Lucian Blaga, Nemediu pentru flaut și clarinet; 2006 – „Arahneea”, balet pentru ansamblu instrumental , piesa corală „Ave Musica”, devenită imnul ansamblului cu același nume, condus de conf. univ. dr. Ciprian Para.

Lucrările sale au fost prezentate atât în cadrul unor festivaluri importante (Toamna Muzicală Clujeană, Săptămîna Muzicii Contemporane – Bucuresti), cât și în concerte de autor.

Șerban Marcu
Scroll to top